Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Δραστηριότητες β΄φάσης στην ενότητα "Τα φύλα στη Λογοτεχνία"


Εργασίες των μαθητών στα προτεινόμενα κείμενα

Στέλλα Βιολάντη
Γράψτε το διάλογο που ακολουθεί ανάμεσα στην μητέρα και τον πατέρα , ύστερα από τη σκηνή που διαβάσατε στο σχολικό σας εγχειρίδιο.

Πρώτες ενθυμήσεις
Να γράψετε ένα κείμενο(κατά προτίμηση με τη μορφή ημερολογίου) στο οποίο ο πατέρας θα αναφέρει τις δικές του απόψεις πάνω στα θέματα που θίγει η Π. Δέλτα.

Η Τιμή και το Χρήμα
Να γράψετε τη συνέχεια του διηγήματος δίνοντας τη δική σας εκδοχή για τη συνέχεια της  ζωής της Ρήνης ή του Αντρέα.
   ή
Ο Αντρέας και η Ρήνη συναντιούνται ύστερα από πολλά χρόνια. Γράψτε το διάλογο που ακολουθεί.

Η προίκα
Φανταστείτε ότι είστε υποψήφιος γαμπρός στην Κεφαλονιά την εποχή του Λασκαράτου. Στείλτε μια επιστολή σε έντονο ύφος στον συγγραφέα, στην οποία επιχειρηματολογείτε υπέρ του θεσμού της προίκας.